Základné informácie

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PRECHODE HREBEŇOM NÍZKYCH TATIER

 

Prechod hrebeňom Nízkych Tatier je náročnou turistickou akciou. Účastníci absolvujú v ťažkom, zložitom teréne vysokohorského charakteru 163 km, s celkovým stúpaním 6887 metrov. Okrem vlastnej turistickej náplne sa pri organizovaní prechodu kladie dôraz na poznávaciu činnosť a ochranu prírody.

 

S ohľadom na zdravie a bezpečnosť účastníkov sa môžu prechodu organizovane zúčastniť turisti len starší ako 14 rokov. Mladší len v sprievode rodičov alebo vedúceho skupiny. Horná veková hranica sa neurčuje. Každý sa zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame poistiť sa na pobyt v horách pre prípad úrazu a zásahu Horskej záchrannej služby. Očakávame, že pre účastníkov bude prechod vyvrcholením ich turistickej systematickej činnosti.

 

Každý, kto sa prihlási na prechod, je povinný pri prezentácii v Telgárte uhradiť účastnícky poplatok. V poplatku sú zahrnuté: základné informácie, prihláška, bulletin, odznaky za účasť a prechod, ceny do súťaží, tombola, prevoz turistického materiálu, občerstvenie na záver prechodu.

 Pre účastníkov prechodu je záväzné:

-  riadiť sa pokynmi organizačného štábu

- alternatívna trasa musí byť ohlásená a potvrdená organizačným štábom

- zaevidovaný účastník prechodu je povinný zapísať  každý deň pri odovzdaní batožiny čas svojho odchodu z tábora a čas príchodu do tábora pri prevzatí batožiny do Denníka etáp prechodu.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk