Jednotlivé etapy a program

JEDNOTLIVÉ  ETAPY  A  PROGRAM  PRECHODU  HREBEŇOM  NÍZKYCH  TATIER


Nedeľa:

  8.30 hod.    Odchod autobusu zo Španej Doliny do Banskej Bystrice

 9.00 hod.    Zraz turistov pri Kauflande /železničná stanica/ v Banskej Bystrici

10.00 hod.    Odchod autobusov z Banskej Bystrice do Telgártu

13.00 hod.    Položenie kytice k pomníku SNP v Telgárte

13.30 hod.    Prezentácia a privítanie účastníkov

14.00-16.00 hod.  I. etapa –Predné sedlo pod Kráľovou hoľou a budovanie táborovej základne 

17.00 hod.    Odchod sprevádzajúceho autobusu na Predné sedlo

 

Pondelok:

  7.00 hod    II. Etapa - Predné sedlo - Kráľová hoľa – Priehyba

16.00 hod.   Budovanie táborovej základne

18.00 hod.   Príhovor predsedu organizačného výboru Viliama Longauera

19.00 hod.   Večer pri táboráku, súťaže

 

Utorok:

  7.00 hod.   III etapa – Priehyba – Čertovica

16.00 hod.   Budovanie táborovej základne

 

Streda:

Oddychový deň, alebo výstup na Ohnište, Kamennú chatu alebo chatu M.R.Štefánika

 

Štvrtok:

  6.00 hod.   IV. etapa – Čertovica – Magurka

18.00 hod.   Budovanie táborovej základne

 

Piatok:

  7.00 hod.  V. etapa –Magurka – Hrivkov

16.00 hod.  Budovanie táborovej základne 

19.00 hod.  Večer pri táboráku

                   Vyhodnotenie etáp a tombola

 

Sobota:

  7.30 hod.  VI. etapa – Hrivkov – Špania Dolina

11.30 hod.  Položenie kytice k pomníku SNP v Španej Doline

                   Odovzdanie odznakov za prechod, guláš

                   Ukončenie prechodu, odchod autobusu do Banskej Bystrice

 

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk